Roncesvals

Las edicions Reclams que publican Roncesvals de Bernat Manciet, un poèma epic trilingüe occitan gascon, basco e francés.

Aquesta edicion qu'ei presentada e annotada per Maurici Romieu.

Tà'n saber mei